Nieuwsbrief November 2015

Beste deelnemers,

Het is helaas en paar maanden stil geweest, maar we hebben niet stil gezeten.

Het opzetten van een goed proces voor energie advies is moeilijker dan we dachten en kost ook meer tijd. Ook voor onze leveranciers en partners was het een uitdaging. Maar het gaat goed komen.

Op 1 december zijn de adviezen voor de eerste vier deelnemers klaar. Daarin wordt aangegeven wat ze aan hun huis kunnen veranderen om energie-neutraal te worden = Nul op de Meter= Een huis dat net zoveel energie opwekt als het gebruikt.

Dat kan grofweg op drie manieren:
Een nieuwe isolatieschil om je huis heen met een energie-dak (zonnepanelen/warmte) en energie/warmte unit. Dan voldoet het huis aan de nieuwste energienormen, net als de nieuwe woningen in de Zuidpolder. Je kan er van uit gaan dat het huis dan ook in waarde stijgt, dat het comfort toeneemt en dat het een veiliger en mooier huis is geworden.
De aanpak staat in dit filmpje: Schilrenovatie naar Nul op de Meter
Er zijn in Nederland nog maar een handjevol huizen op deze manier gerenoveerd, maar dit is wel de meest effectieve manier en dit is zeker de toekomst.
Ook woningbouwverenigingen zijn bezig om hun woningen op deze wijze te verduurzamen.

Als dit niet voor jou huis uitvoerbaar (rieten dak, monument of erg hoekig gebouwd) is kan je ook denken aan binnenschil renovatie. De isolatie wordt dan aan de binnenzijde aangebracht. Ook hier wordt een energie/warmte unit toegevoegd en er worden voldoende zonnepanelen neergelegd om de energie die nodig is op te wekken.

Voor diegenen die stapsgewijs naar Nul op de Meter willen wordt een voorstel gemaakt van aparte maatregelen om het huis verduurzamen. Belangrijk is namelijk wel dat je de juiste stappen volgt om niet straks er achter te komen dat de verkeerde investeringen gedaan zijn. Dit advies is met ook interessant voor mensen die zelf het een en ander kunnen uitvoeren en die dit via een meerjarenplan willen doen.

Let op de valkuilen !
Voorbeeld van zo’n valkuil: Via een van de vele zonnepanelen aanbieders heb je het hele dak vol gelegd met zonnepanelen met een laag (goedkoper) rendement. De elektriciteitsrekening is dan al een stuk minder. Om straks naar nul te gaan en ook gas-cv te vervangen door warmtepomp installatie heb je meer energie nodig. Dan wilde je liever dat je een half dak vol had gelegd met hoogrendement panelen … je hebt immers maar één dak.

Ook waren we bezig met de uitbreiding van het team vrijwilligers. Er hebben zich gelukkig al een aantal belangstellenden aangemeld. In januari gaan we beginnen met het trainen van deze Energie Adviseurs. Die kunnen we dan na de training bij iedereen langs sturen en dan gaat het eindelijk gebeuren. Ons streven is om iedereen die dat wil van een gratis advies te voorzien.

In de nieuwsbrief van december zal een uitgebreid voorbeeld worden gegeven van het advies.

Vragen zijn welkom, stuur ze via mail of zet ze op facebook

Eerste vier huizen in Eemnes krijgen binnenkort maatwerkadvies voor energiebesparing

Vlak voor de zomervakantie heeft een bouwkundig expert de eerste vier huizen in Eemnes bezocht. De huizen werden van dak tot kruipruimte doorgelicht en de bewoners werd gevraagd om hun energierekening van de afgelopen drie jaar te laten zien.
Vaak kan je aan het bouwjaar van het huis al snel inschatten welke maatregelen noodzakelijk zijn om energie te besparen. Immers de huizen zijn gebouwd volgens de toen geldende bouwnormen. Maar het kan zijn dat de (vorige) bewoners al maatregelen hebben genomen om hun huis energie zuiniger te maken. Na de oliecrisis kwam er een overheidscampagne om te isoleren. Daarom zijn veel jaren 70 huizen al voorzien van spouwmuurisolatie. Dat is vaak te zien doordat in de muur een gat is geboord om de spouw te bereiken. Na het vullen is dat gat gedicht met voegmateriaal, maar dat is vaak nog goed te zien.

Door zijn ervaring kon de bouwkundig expert al snel inschatten wat er wel en niet aangepast was aan de woningen. Na de scan van de huizen zijn we nog door het dorp gereden om de diverse type woningen te bekijken.

Het lukte niet om het advies nog voor de vakantie (bouwvak) naar de deelnemers te sturen, maar er wordt nu hard gewerkt aan de maatwerk offertes.

De volgende groep bewoners zal worden doorgelicht aan de hand van een APP. De APP is nog in ontwikkeling, en wordt de komende weken getest. Als de APP klaar is en de energie adviseurs zijn opgeleid dan kunnen we in een hoog tempo de overige huizen scannen.

Ons streven is om voor het eind van het jaar 60 deelnemers in Eemnes te hebben voorzien van een advies.
Ook gaan we de komende tijd weer nieuwe deelnemers werven, maar we willen eerst de bestaande deelnemers van een advies voorzien.

Interesse in meer informatie of vragen ? stuur mail naar info@eemnesnaarnul.nl

Ed van der Vaart.

Werving energie adviseurs

De stichting Eemnes Opgewekt naar Nul op de meter (ENOM) is op zoek naar medewerkers.

De stichting werkt in opdracht voor de gemeente Eemnes en heeft tot doel om door advies en ontzorging particuliere woningbezitters te helpen hun woningen energetisch te verbeteren. Dit ter ondersteuning van de algemene doelstelling van de gemeente om voor 2020 25% CO2 ten opzichte van 2008 te reduceren. In Eemnes zijn ongeveer 1500 particuliere woningen met label C, D of slechter (jaren 80 of ouder) waar met een investering van 5000 tot 15000 euro een energie besparing van 30 tot 50% of meer te halen is. De stichting is bezig bewoners te benaderen en bij interesse een studie uit te voeren naar de mogelijkheden om hun energievraag te reduceren. Bij 200 woningen verduurzamen naar Nul op de Meter komt dit overeen met 1 kTon CO2 reductie per jaar.

De stichting is bezig in samenwerking met professionele partijen een concept te ontwikkelen om het voor de deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken om hun woning te verduurzamen. In de meest extreme vorm levert dit een Nul op de meter woning op: een woning die net zoveel energie produceert als dat de woning en zijn bewoners gebruiken. (let wel er zijn vele definities van Nul op de meter woningen)

De stichting adviseert op verzoek huiseigenaren over de drie fases:
Welke energiebesparende maatregelen zijn toepasbaar (isolatie, warmteterugwinning)
Welke duurzame energie opwekking is mogelijk (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp)
En welke installatie is het meest rendabel bij het gebruik van fossiele brandstoffen

De deelnemers krijgen dit advies met uitleg, kostprijs, offerte en schatting van de terugverdientijd.
Het advies is niet vrijblijvend, er wordt een energie prestatie garantie afgegeven voor 10 jaar door de betrokken bouw en installatie onderneming(en).
Indien gewenst kan de stichting ook de financiering regelen.

Het afgelopen jaar heeft de stichting voornamelijk gewerkt aan het concept, het plan van aanpak en het selecteren van partners.

Een aantal partners en hun bijdrage
Ekwadraat: bouwt de APP voor het advies en verzorgt de training voor de energieadviseurs.
Bouwgroep Dijkstra Draaisma (bgdd): begeleid de Stichting bij het energie onderzoek, maakt offertes inclusief prestatie garantie , doet aanbesteding bij lokale ondernemers uit Eemnes en omstreken en zal het werk, samen met lokale ondernemers, uitvoeren na het verkrijgen van de opdracht
Keurhuis: doet de certificatie, aan het einde van het traject krijgt het huis een formeel nieuw energielabel
Bouwgarant: geeft na certificatie een verzekering af aan de bouw onderneming voor de afgegeven prestatie garantie.

Op dit ogenblik zijn we bezig met een pilot met 4 huizen om het concept en de tooling te testen.
In september zijn de tools en het concept klaar en zullen de deelnemers die al interesse hebben getoond worden bezocht voor een maatwerk advies.

Voor dit bezoek zijn we op zoek naar vrijwilligers: Energie Adviseurs
Na een opleiding in september worden de EA ingepland om deelnemers thuis te bezoeken. Met een APP worden een aantal kengetallen en karakterisieken van de woning verzameld en daaruit komt een advies met offerte.
Kennis van bouw en energie is een pre, maar niet noodzakelijk. We zoeken mensen met HBO werk en denknivo.
In eerste instantie gaat het om vrijwilligerswerk, en worden alleen de onkosten vergoed, maar later in het project zal er een vergoeding per bezoek tegen overstaan, mits de middelen hiervoor aanwezig zijn.

Ook zijn we op zoek naar bestuursleden, bij voorkeur iemand met ruime ervaring met financieringstrajecten en een netwerk bij de banken. Enthousiastelingen die mee willen denken en mee willen werken om er een succes van te maken worden uitgenodigd contact op te nemen. Alle bestuurders werken op vrijwilligersbasis. Een maximale vergoeding van € 1.500,- per jaar is toegestaan.

Bij belangstelling voor een van de functies: Stuur een email naar info@eemnesnaarnul.nl of neem contact op met Raymond Roeffel of Ed van der Vaart.

1,8 miljoen woningen kunnen door vernieuwing zonder gas

Bouwbedrijven, makelaars/taxateurs, banken, hypotheekverstrekkers, gemeenten, energiecoöperaties, renovatiewinkels en garantie-instellingen sluiten maandag 29 september in Den Haag – in aanwezigheid van minster Stef Blok en Prins Carlos Bourbon de Parme – een superdeal: de Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Door deze Deal kunnen bouwbedrijven de komende jaren volop aan de slag met het installeren van nieuwe daken, zonnepanelen, nieuwe gevels, technische installaties met warmtepompen, keukens en badkamers. Deze Deal geeft honderdduizenden huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet en duurzaam te vernieuwen, van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Lees verder

Stichting officieel opgericht

Bij notaris Van der Sluis in Eemnes is vrijdag de Stichting ‘Eemnes opgewekt naar nul op de meter’ officieel opgericht. Doel van deze stichting is het grondig verduurzamen van de bestaande woningen in Eemnes, zodat ze per saldo praktisch hun eigen energie zelf opwekken.

Lees verder

Economic Board Utrecht filmt Eemnes opgewekt naar nul op de meter

Op 10 september komen bedrijven en bestuurders uit de provincie bijeen in Driebergen om te praten over nul op de meter-projecten. Voor een filmpje over dit onderwerp kwam een cameraploeg op bezoek bij Pascal Defferding, een van de eerste dertig geïnteresseerden. Marlies Polfliet van installatiebedrijf Van der Zwaan bekeek de mogelijkheden in zijn huis. Een grote dakkapel op het zuidelijke dak beperkt de mogelijkheden, maar op deze dakkapel en het schuurdak was het plaatsen van panelen mogelijk. Met wat passen en meten kan nul op de meter ook hier nagenoeg werkelijkheid worden. Op de foto interviewt de cameraploeg Marlies in de achtertuin.

IMG_0605

Stichting Eemnes opgewekt naar nul op de meter langs de notaris

De statuten van de Stichting die in overleg met de gemeente Eemnes de campagne Eemnes opgewekt naar nul op de meter gaat uitvoeren, zijn gereed. Volgende week passeren ze bij de notaris en wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting maakt geen winst, maar heeft wel omzet doordat de inkoop over de stichting loopt, wat het voor de leverende bedrijven makkelijk maakt. Een klein percentage van de omzet wordt gebruikt om de kantoorkosten van de Stichting te dekken. Welk percentage dit precies is, moet nog worden vastgesteld.
Uitgangspunt is zo laag mogelijk, omdat de stichting geen winstoogmerk heeft.

Eemnes opgewekt naar nul op de meter krijgt navolging

In politiek Weesp is met belangstelling gereageerd op de actie in Eemnes, na een artikel van Edward de Vries Lentsch in de Gooi- en Eemlander. Binnenkort is er een afspraak waarin besproken wordt of in Weesp een soortgelijke actie opgezet kan worden. In september is er een conferentie in Driebergen, waar Utrechtse bestuurders en bedrijven ideeën uitwisselen over nul op de meter-woningen. Eemnes opgewekt naar nul op de meter wordt ook daar naar voren gebracht als voorbeeld waar andere dorpen en steden iets aan kunnen hebben. Eemnes opgewekt naar nul op de meter is zelf gebaseerd op een actie van de Stichting Urgenda, die momenteel loopt in Texel. Zo begint de olievlek zich dus te verspreiden, al is olie juist taboe in energieneutrale woningen…